Skip to main content

Nieuwe trainers voor CMK

Onze vereniging is twee hapkido trainers rijker. Op zaterdag 1 februari wisten Jacob Pasterkamp en Levi Ras met goed gevolg hun ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen. Hiermee bereikten beide heren na een traject van drie jaar te hebben afgelegd de status van trainer bij Chongmukwan.

Opleiding

Ruim drie jaar geleden werd een opleidingstraject ontwikkeld om talent binnen de vereniging de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardige hapkido trainer binnen de vereniging.
Levi en Jacob hebben zich hier toen voor aangemeld en gingen als assistent-trainer aan de slag. Naast het les krijgen in lesgeven stond ook een EHBO cursus op het programma.

Hapkido trainers

hapkido trainerMet het afleggen van de proef zijn Levi en Jacob nu van assistent-trainers gepromoveerd naar hapkido trainers. Ze kregen van voorzitter Paulus van Slooten de daarbij behorende donkerblauwe dobok (hapkido uniform) uitgereikt. Voor Jacob en Levi betekent het dat ze nu geheel zelfstandig les mogen geven aan de diverse jeugdgroepen die onze vereniging rijk is.
Om de stap naar het lesgeven aan volwassenen te kunnen maken, zullen ze zich verder moeten ontwikkelen tot hapkido instructeur.

Toekomst

Recent is ook Jan Jacob Ras begonnen met het opleidingstraject om trainer binnen onze vereniging te mogen worden. Hij kreeg het uniform van assistent-trainer uitgereikt, zodat hij ook duidelijk herkenbaar is als zijnde assistent-trainer.
Lukas Romkes die al geruime tijd bezig is als assistent-instructeur zal later dit jaar zijn proeve van bekwaamheid af mogen leggen.

Leden die ook graag aan deze opleiding deel willen nemen, dienen tenminste 16 jaar te worden. Om trainer te mogen worden bij Chongmukwan dien je 18 jaar te zijn. Instructeurs dienen minstens 21 jaar oud te zijn.
Opgeven kan bij Paulus van Slooten.