Skip to main content

Visie

Hankimuye is een non-agressieve vorm van verdedigingsport die zijn in oorsprong vindt in Korea. Hierbij staat het aanleren van nonagressief gedrag als beste verdedigingsmiddel voorop. Dit in tegenstelling tot vechtsporten waarbij men de aanval als de beste verdediging promoot.
Veel Urker jongeren voelen zich aangetrokken tot Hankimuye. Daarnaast is Hankimuye bij uitstek geschikt voor de persoonlijke ontwikkeling. Hankimuye stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en wederzijds respect.

Ontwikkeling

hapkido visie

De fysieke vaardigheden die je bij Hankimuye leert, leiden tot een sterker zelfbewustzijn en gevoel van competentie. Dit unieke aspect van een zelfverdedigingskunst als Hankimuye is onder andere aangetoond door prof. Dr. Marc Theeboom van de universiteit van Brussel. Uit zijn onderzoek blijkt, dat een sport als Hankimuye bijdraagt aan een grotere mentale weerbaarheid bij jeugdige deelnemers. De zekerheid van het zich kunnen verdedigen, maakt dat je minder snel de fysieke confrontatie aangaat. Hierdoor zijn beoefenaars van Hankimuye in conflictsituaties beter in staat om geweld te voorkomen.

Effecten

Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt het beoefenen van sporten als Hapkido de volgende significante effecten te hebben die tevens onze missie als Chongmukwan verwoord:

  • angstvermindering
  • meer doorzettingsvermogen, toewijding
  • onafhankelijkheid en autonomie
  • verhoogde zelfervaren controle, verbetering zelfcontrole
  • verminderde gevoelens van kwetsbaarheid
  • self-esteem, zelfconcept, zelfbeeld en competentiegevoelens
  • sociale betrokkenheid, sociale oriëntering, tolerantie, aanpassingsbereidheid
  • Verminderen van agressie, uiting van agressie naar personen verminderd, afname van storend gedrag in de klas, afname van verbaal en fysiek geweld t.o.v. klasgenoten en docenten, vermindering deelname geweldsituaties. 

Meerwaarde

Wij zien onszelf als vereniging met een meerwaarde voor de gemeente Urk in bovenstaande onderwerpen. De gemeente Urk heeft veel jongeren, daarmee ook veel probleemjongeren. Wij zijn van mening, dat wanneer jongeren zich bij ons aanmelden, een proces van positieve gedragsverandering in gang gezet kan worden met als resultaat de eerder beschreven punten.

Training

hapkido examen

De lessen worden verzorgd door trainers (door de leerling ‘meester’ genoemd) met ervaring. De trainers geven les met een pedagogische visie. Het onderhouden van de intrinsieke motivatie staat samen met het wegnemen van belemmerende factoren (bijv. angst voor leeftijdsgenoten) hoog in het vaandel. Door te komen tot de punten die onze missie verwoorden, geven we ze les in een veilige sfeer. De trainers creëren deze veilige sfeer, doordat ze op de kwaliteiten van de leerlingen zitten, en minder op de eventuele problemen die er spelen.

De trainers brengen groeiprocessen op gang, omdat de leerlingen zich veilig, rustig en ontspannen voelen op Hankimuye. Pas dan vinden we dat leerlingen naar volgende niveaus kunnen groeien. De trainers zijn voortdurend bezig met reflectie op hun lesgeven en passen dit aan waar nodig. Door deze manier van lesgeven vinden ook de kinderen met motorische stoornissen en gedragsproblemen hun plek binnen de vereniging. Het gebeurt dat deze kinderen door therapeuten worden doorverwezen naar Hapkido. In de toekomst willen we hier meer in gaan betekenen. Uit ervaring weten wij dat sommige van deze kinderen eerst lid zijn geweest van een vereniging waar zij in teamverband trainden. Door hun minder ontwikkelde motoriek vielen zij echter buiten de boot. Bij ons mogen en kunnen ze zichzelf zijn. Wij bieden die veiligheid die deze kinderen nodig hebben.