Skip to main content

Aanmelden

hapkido urk strandtraining chongmukwan strand hankimuye

De contributie bedraagt:

  • € 19,50 per maand voor 6-18 jaar
  • € 22,00 Per maand vanaf 18 jaar

Aanmelden

Je kunt één maand gratis meetrainen op proef, hierna krijg je een inschrijfformulier. Aanmelden kan met het onderstaande formulier.


Algemene voorwaarden

Wil jij lid worden van de vereniging, dan moet je tenminste een geldige doorlopende ziektekostenverzekering hebben, die eventueel is aangevuld met een ongevallen en / of arbeidsongeschiktheid en/of een invaliditeitsverzekering. Ook op het aanmeldformulier wordt hier nogmaals op gewezen. Iedere vorm van aansprakelijkheid die betrekking kan hebben tot de bovengenoemde verzekering zijn dan ook uitgesloten door de vereniging.

Bijzondere Financiële Regelingen

Het Rijk stelt dat ieder kind de kans moet krijg om te kunnen sporten, ook als de ouders hier niet altijd de financiële middelen voor hebben. In dit geval verwijzen wij u naar de gemeente. Wij hebben hiervoor een richtlijn van de gemeente ontvangen, die u kan helpen om te bepalen of u in aanmerking komt voor financiële help.

Incasso

Als je je aanmeld wordt er gelijktijdig een machtiging verstrekt aan de vereniging om het verschuldigde “lesgeld” te mogen incasseren van de genoemde rekening. De incasso vind plaats tussen de 1ste en de 5 van van elke maand.

Extra kosten van uw incasso

Het kan voorkomen dat wij niet kunnen incasseren op uw rekening, om wat voor reden dan ook. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u dan zelf de contributie van die maand o.v.v. naam kind naar ons overmaakt. Dit scheelt ons heel veel werk.

  • Kosten eerste herinnering = gratis
  • kosten 2de herinnering = € 7,50
  • Kosten 1ste aanmaning  = € 15,00
  • Kosten slot aanmaning = € 25,00

Vervolgens zullen wij de vordering als deze nog niet is betaald uit handen geven ter incasso.
Mocht er een achterstand zijn ontstaan, dan zal dit gevolgen hebben voor het volgen van de lessen. Neem dus aub tijdig contact op met de penningmeester voor het treffen van een regeling.

Penningmeester

Stuur een mail naar penningmeester@chongmukwan.nl met daarin de gegevens zoals naam (lid) en banknummer als u vragen heeft over contributie betalingen.

CMK Kleding

Via de webshop kan een officieel CMK uniform of T-shirt worden gekocht. We raden aan om het uniform via de website aan te schaffen. Soms kan een tweedehands uniform gevonden worden, controleer dan eerst of dit een uniform is dat bij onze vereniging hoort. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf gaan winkelen naar uniformen. Het kan zijn dat het uniform niet geschikt wordt geacht voor de training of te afwijkend is van de door ons gestelde regels.