Skip to main content

Privacy

Dit is een privacyverklaring van Hapkidovereniging Chongmukwan gevestigd te Urk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656450. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien  lid wordt van de vereniging.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, lidmaatschapsnummer, 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

–  het lidmaatschap te effectueren;

–  contact met u op te nemen of te onderhouden;

–  de dienstverlening te verbeteren;

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met onze secretaris via secretaris@chongmukwan.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wijpersoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2). 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.