Skip to main content

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter Jacob Pasterkamp
  • Penningmeester Pieter Coenen
  • Secretaris Coby Oost
  • Bestuurslid Meindert Ruiten

Het bestuur komt tenminste één keer per kwartaal bij elkaar om te vergaderen. Vergaderingen zijn openbaar. Als je bij een vergadering aanwezig wil zijn, meld je dan aan bij de voorzitter.

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Via verschillende commissies worden evenementen georganiseerd. Zo is het groeiteam bijvoorbeeld actief op het ontplooien van acties om het ledenaantal te laten groeien.