Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter Paulus van Slooten
  • Penningmeester Pieter Coenen
  • Secretaris Coby Oost
  • Bestuurslid Jacob Pasterkamp
  • Bestuurslid Meindert Ruiten

Het bestuur komt tenminste één keer per maand bij elkaar om te vergaderen.

chongmukwan logo wit transperant

Bij Chongmukwan wordt lesgegeven in hankimuye, een  Koreaanse manier van zelfverdediging met wortels in klassieke systemen als hankido, hapkido en hankumdo.
Bij onze vereniging staat respect voor de leerling, de leraar en de naaste voorop. Wij onderwijzen een traditionele vechtkunst met oog voor moderne ontwikkelingen op pedagogisch en sociaal vlak.
Iedereen is van harte welkom om bij ons te komen trainen.

HKD Vereniging Urk
Staartweg 36
8321 NB Urk

E: info@chongmukwan.nl
M: 06 – 14 70 28 87