Skip to main content

Hankimuye

Hankimuye is een vechtkunst waarbij drie verschillende stijlen als één geheel worden getraind. Deze drie stijlen zijn; Hapkido, Hankido en Hankumdo. Meester Ko Baek-yong ontwikkelde hankimuye. Het is de stijl die bij Chongmukwan wordt onderwezen.

Letterlijk betekent hankimuye: Koreaans vechtkunsten.

Hapkido

hapkido trap

Hapkido is een zelfverdedigingskunst die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in Zuid-Korea is ontstaan als een mix van diverse Aziatische vechtkunsten. Het begon met het werk van Choi Yong-sul. Zijn leerlingen hebben zijn technieken uitgebreid. Vanaf het einde van jaren zestig verspreidde hapkido zich verder over de wereld. Deels door westerlingen die kennis hadden gemaakt met hapkido in Korea en deels door Koreaanse meesters die emigreerden naar de Verenigde Staten, Europa of Australië. Hapkido heeft nooit een centraal georganiseerde federatie gekend. Dit is de reden waarom er veel verschillende stijlen hapkido zijn.

Hapkido technieken

Hapkido is een zeer complete zelfverdedigingskunst. Hapkido richt zicht niet alleen op slagen of worpen, maar leert het volledige pakket van slagtechnieken, gewrichtsklemmen, traptechnieken, worpen, controle technieken en gebruik van drukpunten. Vanaf de hogere graden is er ook veel aandacht voor wapentraining.

Hapkido leren

Juist het feit dat hapkido zo compleet is, maakt het geschikt voor iedereen die zelfverdediging wil leren. Tel daar nog bij op dat juist niet de eigen fysieke kracht centraal staat, maar dat men zich leert verdedigen door de kracht van de tegenstander te gebruiken, en het is duidelijk waarom hapkido een zeer effectieve zelfverdedigingskunst is.

Hapkido in Nederland

In Nederland wordt sinds 1979 lesgegeven in hapkido. De toenmalige Hapkido Bond Nederland (HBN) werd later omgedoopt tot de Nederlandse HKD Federatie (NHF). Deze organisatie is nog steeds de grootste hapkido organisatie in Nederland. Op haar beurt is de NHF weer aangesloten bij de World Hankimuye Federation (WHF) in Zuid-Korea.

Hankido

Eén van Korea’s bekendste hapkido meesters, Myung Jae-nam, ontwikkelde op basis van hapkido een nieuwe vechtkunst: hankido. Bij hankido is het gebruik van de kracht van de tegenstander nog meer de focus van een techniek. Door gebruik te maken van ronde bewegingen, wordt de kracht van de tegenstander afgebogen en geneutraliseerd. Sierlijke en vloeiende bewegingen zijn kenmerkend voor de hankido technieken. Tijdens de hankido lessen ligt de aandacht niet op het leren van zoveel mogelijk technieken, maar wordt een klein aantal technieken steeds verder geperfectioneerd, waardoor ze gemakkelijk toegepast kunnen worden in allerlei verschillende situaties.

Hankido trainen met meester Ko Baek-yong

In deze hankido technieken wordt het effectief omgaan met en gebruik maken van kracht geoefend. Dit wordt vervolgens ook gebruikt in de minder complexe technieken, zoals die uit het hapkido. Deze kortere technieken kunnen zo efficiënter en effectiever uitgevoerd worden.

Ko Baek-yong

Grootmeester Myung Jae-nam was tevens de oprichter van de International HKD Federation. Na in 1986 een bliksem bezoek aan Nederland te hebben gebracht, kwam hij in 1989 terug. Tijdens dit bezoek werd hij vergezeld door zijn top leerling, meester Ko Baek-yong. Sinds dat bezoek onderhield de Nederlandse HKD Federatie nauwe contacten met meester Ko. Hij was jarenlang de technische supervisor van onze federatie. Meester Ko Baek-yong bracht al diverse bezoeken aan Nederland en minstens net zo vaak bezochten Nederlandse leerlingen zijn school in Zuid-Korea. Sinds 2007 werd meester Ko Baek-yong daarin bijgestaan door zijn zoon, meester Ko Se-hwan.

World Hankimuye Federation

Na het overlijden van grootmeester Myung Jae-nam in 1999, was meester Ko Baek-yong één van de meest prominente promotors van hankido in de wereld. Zijn school in Korea werd een internationaal trainingscentrum voor iedereen die hankido wil leren. Hij reisde ook regelmatig naar het buitenland om hankido seminars te verzorgen. Op Urk was hij een graag geziene gast. Meester Ko Baek-yong overleed in 2017, maar de World Hankimuye Federation zet zijn werk voort.

Belangrijk motto’s van meester Ko Beak-yong waren “many practice”, “no power use” en “try again”. Herhaling is de basis voor de uiteindelijke beheersing van een techniek. Techniek is belangrijker dan kracht.

Hankumdo

Hankumdo is een unieke Koreaanse zwaardvechtkunst. In 1996 werd hankumdo op het hoofdkwartier van de International HKD Federation geïntroduceerd. Nog in datzelfde jaar kregen leraren van onze eigen federatie les in hankumdo van meester Ko Baek-yong.

hankumdo

Hangul

Bij hankumdo worden de basis slagtechnieken aangeleerd door middel van het Koreaanse alfabet. Dit alfabet, hangul genaamd, bestaat uit 24 tekens en dus zijn er ook 24 basis technieken.

Stijl

De basis van onze zwaardtechnieken hebben we geleerd van wijlen meester Han Si-hwan. Deze meester was de eerste leerling van Myung Jae-nam die de zwarte band haalde. Hij gaf later les aan het Zuid-Koreaanse leger en was een expert op het gebied van wapens. Hij bestudeerde de klassieke Koreaanse methodes van zwaard vechten en onderwees deze aan een select aantal leerlingen, waaronder meester Ko Se-hwan. De diverse zwaard-loopvormen die in onze scholen worden onderwezen zijn afkomstig van meester Han.

Hankimuye op Urk

Hankimuye wordt in Nederland gepromoot door de Nederlandse Hankimuye Federatie (NHF). De NHF is op haar beurt weer aangesloten bij de World Hankimuye Federation (WHF) in Zuid-Korea. Onze leraren zijn zowel NHF als WHF gecertificeerd.  Chongmukwan is één van de front runner schools binnen de WHF.