Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Hoewel we een veilige vereniging zijn, waar moreel correct gedrag erg belangrijk zijn en waar we werken volgens strikte gedragscodes, zijn we niet naïef.
Leden kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een getroffen persoon kan met zijn/haar problemen terecht bij een neutrale vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon neemt vanzelfsprekend jouw privacy serieus en zal waar nodig gepaste actie ondernemen.

De vertrouwenspersoon van onze vereniging is Bertus Oost. Je kunt Bertus bereiken op 06 10 00 67 74 of bertus@quotter.nl.