Skip to main content

Examens groot succes

Negen leden van Chongmukwan legden op zaterdag 28 mei in IJsselstein examen af voor hun eerste of volgende dan. Samen met acht leden van andere NHF scholen werden ze door meester Ko Baek-yong beoordeeld op hun kennis en kunde.

Eerste dan

Albert en Mike mochten examen afleggen voor hun zwarte band, eerste dan. Zij lieten allebei een goed examen zien. Volgens meester Ko Baek-yong had Albert deze middag zelfs het beste examen laten zien. Dat is een compliment waar je met recht trots op mag zijn.
Meester Ko Baek-yong knoopte hun nieuwe zwarte band persoonlijk om. Daarmee komt de teller van mensen die bij onze vereniging ooit hun zwarte band hebben gehaald op 56 te staan!

Tweede dan

Het examen voor de tweede dan werd afgelegd door Ruben, Justin en David. Justin liet soms wat steekjes vallen en moet een deel van zijn examen in december overdoen. De examencommissie gaf echter aan dat alles wel op het niveau werd uitgevoerd dat je van een tweede danner mag verwachten. Ruben en David slaagden in één keer.

Derde dan

levi ras hankido

Levi legde in IJsselstein examen af voor zijn derde dan. Hij liet een prima examen zien en we hebben er dan ook het volle vertrouwen in dat we Levi in de toekomst nog eens op een examen voor vierde dan terug zien.

Vijfde dan

Wel geslaagd, maar toch nog niet. Dat is het lot van iedereen die examen aflegt voor een hogere dan. Waar de eerste drie dan-graden voornamelijk technisch zijn, moet er voor de vierde dan en hoger ook op een theoretisch deel voldoende worden gescoord. Dit gebeurt door het inleveren van een essay. Evert, Jelle en Paulus lieten van een goed technisch examen zien, maar moeten nog wachten op de beoordeling van hun essay. Zij krijgen de komende maand te horen of ze ook op dit onderdeel voldoende hebben gescoord. Tijdens hun examen mochten ze vast uitleg geven over hun essay en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen.

Op website van de Nederlandse HKD Federatie kun je een uitgebreid verslag lezen en meer foto’s bekijken.