Skip to main content

Kleine aanpassing

Nu iedereen examen heeft afgelegd, willen we graag met jullie delen dat het examenprogramma een kleine aanpassing heeft gekregen. Bij de gewrichtsklemmen is de volgorde iets aangepast.

In de exameneisen kun je precies lezen wat je voor je volgende band moet kunnen. Per band staat aangegeven welke technieken er nieuw bij komen. Voor elk examen dien je ook de technieken van voorgaande banden nog steeds te beheersen.

De nieuwe volgorde is als volgt:

  1. Arresteer klem
  2. Hoge pols klem
  3. Elleboog klem
  4. Nummer-4 klem
  5. S-klem
  6. Pols worp
  7. Uitwaartse pols klem
  8. Plus klem

Overzicht

Alle klemmen hebben een naam gekregen. Sommige namen zijn wat duidelijker dan andere. We hebben ook goed geluisterd naar hoe leerlingen zelf de klem noemen.

1. Arresteer klem

Dit is een zogenaamde ‘van binnen naar buiten klem’. Je stapt onder de arm van je tegenstander door, van binnen naar buiten. Je brengt de arm op de rug, op een manier zoals je die ook bij arrestaties ziet. De klem wordt daarom soms ook wel politie klem genoemd.

2. Hoge pols klem

Net als de voorgaande klem is ook dit een klem waarbij je onder de arm van je tegenstander door van binnen naar buiten stapt. Je zet de pols tegen je borst en draait deze terug naar binnen.

3. Elleboog klem

Bij deze klem draai je de arm van je tegenstander naar binnen toe. Je zet druk op de elleboog, waarmee je deze overstrekt.

4. Nummer-4 klem

Dit is de eerste ‘van buiten naar binnen klem’. Je stapt dus onder de arm door van buiten naar binnen. De arm van de tegenstander is gebogen. Samen met jouw arm, vormt dit een vorm die op het getal vier lijkt, vandaar de naam van de klem. Dat het ook de vierde klem in het rijtje is, helpt natuurlijk alleen maar om het te onthouden.

Er is een variatie op deze klem waarbij de arm van je tegenstander over zijn schouder naar achteren wordt gestrekt. Hoewel ze uiterlijk veel op elkaar lijken, zijn het toch twee verschillende klemmen.

5. S-klem

Ook bij deze klem draai je de arm van je tegenstander naar binnen, net als bij de elleboog klem. Deze keer zet je echter een klem aan op de pols. We noemen de klem een S-klem omdat jouw arm en die van je tegenstander een S-vormen. De letter S lijkt op het getal 5, dus wel handig dat dit nu de vijfde klem is. Sommige andere scholen noemen het de Z-klem, maar daar doen wij niet aan mee.

6. Pols worp

De pols worp is net als de nummer-4 klem onder de arm van je tegenstander stapt (met cirkel stappen) van buiten naar binnen. Je houdt de arm van je tegenstander gestrekt, draait de pols en brengt deze naar beneden. Op deze manier werp je je tegenstander, vandaar de naam pols worp.

7. Uitwaartse pols klem

Voor het aanzetten van de uitwaarste pols klem draai je de arm van je tegenstander naar buiten. Je buigt en draait de pols en zet deze druk door. Deze klem is vrij bekend, omdat het de klem is van de eerste cirkel techniek. De klem wordt vaak eerst aangeleerd tegen een kruislingse vastpakking. Bij een aanval met een rechte vastpakking ziet de klem er anders uit.

8. Plus klem

Bij deze klem zet je de arm van je tegenstander op de rug vast, bijna zoals in de eerste klem. Bij deze klem draait de schouder van je tegenstander echter op een andere manier. Omdat jouw arm en die van je tegenstander elkaar kruisen, ontstaat een vorm die op een + lijkt. Zo komen we dus aan de naam plus klem.