Skip to main content

Afscheid van Paulus als voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering (31-10-2023) is Paulus van Slooten afgetreden als voorzitter van onze vereniging. De voorzittershamer is overgedragen aan Jacob Pasterkamp. Paulus gaat zich in de toekomst meer inzetten voor Stichting Ons Sporthuis waar hij het voorzittersschap van Klaas Barends overneemt.

Paulus van Slooten
Paulus van Slooten

Voor zijn vele jaren van inzit, ontving Paulus een afscheidscadeau uit handen van de penningmeester.

De opkomst tijdens de ledenvergadering was niet ontzettend hoog. We zouden graag zien dat meer leden en ouders hun betrokkenheid toonden. Wellicht dat een andere locatie of een ander tijdstip hier iets in kunnen betekenen.

Al jaren schommelt ons ledental rond de 250 leden. Na Corona hebben we een kleine dip gezien, maar we herstellen ons goed. Er zijn in het afgelopen jaar meer materialen aangeschaft, waardoor het resultaat vorig jaar iets lager uitviel. Ook hier is de verwachting dat dit komend jaar hersteld kan worden.

Contributieverhoging

Tijdens de vergadering is verder besloten dat de contributie per 01 januari 2024 verhoogd gaat worden met één euro. Dit geldt voor alle leden. Binnenkort kan ieder lid daar een brief over ontvangen.