Skip to main content

Algemene ledenvergadering 2014

Op 8 april zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van sporthal ‘Vlechttuinen’ in Urk. Iedereen die lid is van onze vereniging is natuurlijk van harte welkom.

De vergadering zal om klokslag acht uur beginnen. Het bestuur van Stichting Ons Sporthuis zal tijdens de vergadering een presentatie geven. Zij bouwen de faciliteit waar onze vereniging later gebruik van zal maken.

Agenda

De agenda voor deze avond ziet er voorlopig als volgt uit.

  • Opening door de voorzitter
  • Financieel jaarverslag
  • Aftreden penningmeester
  • Aftreden secretaris
  • Pauze met hapje en drankje
  • Presentatie Ons Sporthuis
  • Rondvraag