Algemene ledenvergadering 2014

Op 8 april zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van sporthal ‘Vlechttuinen’ in Urk. Iedereen die lid is van onze vereniging is natuurlijk van harte welkom.

De vergadering zal om klokslag acht uur beginnen. Het bestuur van Stichting Ons Sporthuis zal tijdens de vergadering een presentatie geven. Zij bouwen de faciliteit waar onze vereniging later gebruik van zal maken.

Agenda

De agenda voor deze avond ziet er voorlopig als volgt uit.

  • Opening door de voorzitter
  • Financieel jaarverslag
  • Aftreden penningmeester
  • Aftreden secretaris
  • Pauze met hapje en drankje
  • Presentatie Ons Sporthuis
  • Rondvraag

chongmukwan logo wit transperant

Bij Chongmukwan wordt lesgegeven in hankimuye, een  Koreaanse manier van zelfverdediging met wortels in klassieke systemen als hankido, hapkido en hankumdo.
Bij onze vereniging staat respect voor de leerling, de leraar en de naaste voorop. Wij onderwijzen een traditionele vechtkunst met oog voor moderne ontwikkelingen op pedagogisch en sociaal vlak.
Iedereen is van harte welkom om bij ons te komen trainen.

HKD Vereniging Urk
Staartweg 36
8321 NB Urk

E: info@chongmukwan.nl
M: 06 – 14 70 28 87