Skip to main content

Master Ko Baek-yong komt naar Urk

Ook dit jaar zal meester Ko Baek-yong (9de dan) weer een bezoek aan Nederland brengen. Samen met zijn zoon, meester Ko Se-hwan (5de dan), zal hij ook les komen geven op Urk.

Examens

Voordat beide meesters naar Nederland komen, brengen zij eerst een bezoek aan scholen in Turkije en Finland. Op vrijdag 25 april zullen zij op Urk zwarte band examens afnemen. Diverse leden van onze vereniging zullen dan examen af moeten leggen voor de eerste of tweede dan.

Seminar

hankido master Ko Baek-yong
master Ko Baek-yong (9e dan)
Op zaterdag 26 april zal in sporthal de Waaiershoek een seminar worden gegeven. Deze dag valt gelijk met koningsdag, maar vanwege het drukke schema was het alleen mogelijk om op deze dag de seminar te organiseren.
Er zal ’s ochtends vanaf 10 uur les worden gegeven in hankido. ’s Middags vanaf 14:00 uur wordt lesgegeven in hankumdo . Deelname aan deze speciale training kost 15 euro per persoon. Iedereen van 14 jaar en ouder is van harte uitgenodigd.
Meester Ko Baek-yong zal ook de overige NHF scholen bezoeken. Op de site van de Nederlandse HKD Federatie vind je een overzicht van de trainingen die gegeven zullen worden.