Skip to main content

Start nieuwe seizoen

Op vrijdag 22 augustus beginnen de reguliere trainingen weer voor de jeugdleden die voor de vakantie ook al op vrijdag trainden. Op zaterdag 23 augustus beginnen de lessen voor de overige jeugdleden weer.

Vrijdag

Trainde je voor de vakantie op vrijdagavond bij meester Paulus en Jacob dan verandert er helemaal niks. Je wordt ook nu weer om zeven uur ’s avonds in sporthal de Waaiershoek verwacht.

Zaterdag

hapkido examen 2014Op zaterdag zijn er wat veranderingen in het rooster. Je hebt hier ook een nieuwsbrief over ontvangen voor de vakantie.

Keep Fit
De leden die voor de vakantie in Groep 1 trainden in Keep Fit, verhuizen nu allemaal naar Groep 2. Zij beginnen nu dus om half elf.
De leden die in Groep 2 trainden, schuiven door naar groep 3. Hun lesuur begint nu om half twaalf.
Trainde je voor de vakantie in Groep 3 in Keep Fit, dan wordt je om half tien in sporthal ‘de Waaiershoek’ verwacht!
We heten de nieuwe leden in Groep 1 van harte welkom!

Waaiershoek
Iedereen die voor de zomervakantie in de Waaiershoek trainde, heeft van zijn leraar te horen gekregen of hij/zij nu in een nieuwe groep is ingedeeld of niet.

Volwassenen

Trainde je voor de vakantie op zaterdagmiddag dan train je op 23 augustus nog één keer gezamenlijk. Dr. Gosse de Jong zal een speciale les verzorgen over het gebruik van drukpunten (pressure points) en de gevolgen die deze kunnen hebben.