Skip to main content

Eerste dan-training een feit

Meester Ko Baek-yong had de wens uitgesproken om wekelijks een les te kunnen draaien met de leden van onze vereniging die een zwarte band hebben of binnenkort examen afleggen voor de zwarte band. Donderdagavond om negen uur werd de eerste speciale dan-training gehouden.

Loopvorm
hankido master ko baek-yongDe les begon met strekken en stond verder vooral in het teken van de sangmu loopvormen, Sangmu Il Hyeong. Eerst werden de basis standen doorgenomen en dan blijkt weer dat voor meester Ko goed niet goed genoeg is. Tijdens zo’n les voor zwarte banders is hij ook net even wat strenger. Gepraat tussendoor werd niet getolereerd. Focus! No talking but doing!
Met pijn in de bovenbenen konden we vervolgens beginnen aan de uitvoer van de loopvorm. Eerst langzaam, later met snelheid en kracht.

Hwansangdobeop
Alsof de bovenbenen het nog niet zwaar genoeg te verduren hadden gehad, werd de les afgesloten met het oefenen van hwansangdobeop (visualisatie technieken). Tijdens dit deel van de les lag de nadruk op het goed verplaatsen van het evenwicht en het ontwikkelen van kracht vanuit een ontspannen positie en juist gebruik van de heupen.

Volgende trainingen
De opkomst tijdens de eerste dan-training was heel goed en we hopen dan ook dat jullie dit vol blijven houden. Elke donderdagavond om negen uur zal meester Ko Baek-yong speciaal voor jullie lesgeven.

Geen tijd voor foto’s tijdens de les, dus zullen jullie het moeten doen met deze groepsfoto.
zwarte ban d training