Skip to main content

Lesgeven op Haïti

Hapkidoleraren Klaas Barends en Jacob Pasterkamp vertrekken in april naar Haïti om daar de opleiding te verzorgen van een groepje beginnende leraren. Deze leraren worden ondersteund door de ‘Mission of Love and Hope’ in de stad Cité Soleil, één van de armste steden in het land. Klaas en Jacob zullen samen met twee Amerikaanse leraren één week naar Haïti gaan.

Om geld in te zamelen voor deze missie werd op zaterdag 14 januari een speciale seminar georganiseerd. Eerder stond deze seminar gepland op 7 januari, maar werd vanwege het slechte weer een opgeschoven. Geke Sijsma, vrouw van Gosse, had speciaal voor de deelnemers oliebollen gebakken. Na een pittige training gingen deze erin als koek.

cheque haiti (foto Urkerland)Onze vereniging ondersteunt de missie met een bijdrage van 500 euro. Naomi en Hiske mochten een grote cheque overhandigen aan Jacob en Klaas. Ook andere verenigingen in Nederland zamelden geld in en er kwamen ook veel particuliere giften binnen. We willen iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen dan ook hartelijk bedanken voor hun steun.
De leraren op Haïti worden opgeleid om les te geven op verschillende weeshuizen. Het geld dat we inzamelen wordt gebruikt om de wezen te voorzien van sportkleding. Deze kleding zal plaatselijk worden vervaardigd. Amy Mars heeft voor ons een patroon gemaakt. Dit patroon kan door naaisters in Haïti gebruikt worden om zelf sportkleding te vervaardigen.
Wil jij dit project ook ondersteunen, maak dan een gift over op NL64 RABO 0146 8310 04 tav. ‘Nederlandse HKD Federatie’ ovv ‘Haiti 2017’.