Skip to main content

Paasvakantie

Rondom de Paasdagen komen een aantal lessen te vervallen. De lessen op Goede Vrijdag (14 april), Stille Zaterdag (15 april) en Tweede Paasdag (maandag 17 april) komen allemaal te vervallen. De lessen op Witte Donderdag (13 april) gaan gewoon door. Ook in de meivakantie zal gewoon volgens het reguliere rooster worden lesgegeven.

Planning

Op zaterdag 15 april vertrekken Klaas Barends en Jacob Pasterkamp naar Haiti. Zij zullen daar ruim een week verblijven om les te geven op het ‘Love and Hope Mission Center’ in Port-au-Prince. Op donderdag 27 april reist Levi Ras naar Zuid-Korea om daar ongeveer tien weken in training te gaan op het hoofdkwartier van de World Hankimuye Federation.

Op zaterdag 20 mei zal in sporthal ‘de Vlechttuinen’ het grote CMK Fightmaster toernooi worden gehouden ter ere van ons 30 jarig bestaan.

Eind augustus wordt in Ons Sporthuis een zomerkamp georganiseerd. Meester Ko Sehwan uit Korea zal aanwezig zijn om les te geven. De kosten zijn 100 euro per persoon.