Skip to main content

Vertrouwenspersoon

We hebben Bertus Oost bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon in te vullen voor onze vereniging. Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je als lid van onze vereniging terecht kan om problemen aan te kaarten.

Hoewel wij er als vereniging alles aan doen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, kunnen we niet uitsluiten dat iemand te maken kan krijgen met ongewenst gedrag. Krijg jij te maken met dit soort gedrag, denk dan aan pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie, dan kun je dit voorleggen aan Bertus.
Het spreekt voor zich dat Bertus alle meldingen vertrouwelijk behandeld met respect voor jouw privacy.