Vertrouwenspersoon

We hebben Bertus Oost bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon in te vullen voor onze vereniging. Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je als lid van onze vereniging terecht kan om problemen aan te kaarten.

Hoewel wij er als vereniging alles aan doen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, kunnen we niet uitsluiten dat iemand te maken kan krijgen met ongewenst gedrag. Krijg jij te maken met dit soort gedrag, denk dan aan pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie, dan kun je dit voorleggen aan Bertus.
Het spreekt voor zich dat Bertus alle meldingen vertrouwelijk behandeld met respect voor jouw privacy.


chongmukwan logo wit transperant

Bij Chongmukwan wordt lesgegeven in hankimuye, een  Koreaanse manier van zelfverdediging met wortels in klassieke systemen als hankido, hapkido en hankumdo.
Bij onze vereniging staat respect voor de leerling, de leraar en de naaste voorop. Wij onderwijzen een traditionele vechtkunst met oog voor moderne ontwikkelingen op pedagogisch en sociaal vlak.
Iedereen is van harte welkom om bij ons te komen trainen.

HKD Vereniging Urk
Staartweg 36
8321 NB Urk

E: info@chongmukwan.nl
M: 06 – 14 70 28 87