Skip to main content

Bestuurswisseling

Na jaren als bestuurslid actief te zijn geweest, heeft Levi Ras zijn functie vacant gesteld. Het bestuur heeft Coby Oost bereid gevonden om de vacature die zo ontstond te vullen. coby oost bestuurslid cmkCoby traint al sinds haar jeugd bij Chongmukwan en is met name het laatste jaar actief bezig met XMK. We zijn heel blij om eindelijk weer eens een vrouw in het bestuur te mogen verwelkomen en we kijken uit naar de positieve bijdrages die Coby ongetwijfeld gaat leveren. We bedanken Levi Ras voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Levi blijft actief binnen de vereniging, zowel als instructeur en als lid van het groeiteam.

Het bestuur bestaat uit zes leden. Zij komen tenminste één per maand samen om te vergaderen.