Skip to main content

CMK Zomerkamp 2021

Tijdens de zomervakantie organiseren wij in samenwerking met de World Hankimuye Federation een zomerkamp voor zowel onze jeugd als volwassen leden. Oorspronkelijk was het idee om leraren uit Korea over te laten komen, maar de recente ontwikkeling met covid-19 dwingen ons om van dat plan af te zien. In plaats daarvan zullen leraren van Chongmukwan de meeste trainingen voor hun rekening nemen. Ook zal er een video verbinding worden gelegd met Korea en zal er op afstand les worden gegeven.

Jeugd

martial arts korea woldo
Geen maanzwaarden (woldo) tijdens het zomerkamp, maar wel minstens zo leuk.

De jeugd van 10 t/m 14 jaar kan in de week van 16 t/m 20 augustus elke morgen een uur komen trainen. De les begint om 11 uur. Deelname aan het zomerkamp kost vijf euro per persoon. Deze vijf euro dient op maandag contact te worden betaald. Deelnemers die alle vijf ochtenden meetrainen, krijgen een certificaat van deelname. De nadruk zal komen te liggen op hankumdo, zwaard training dus. Vanuit Korea zal meester Ko Sehwan elke dag contact met ons opnemen om via een videoverbinding les te geven.

Op vrijdag sluiten we het zomerkamp af met een spannende filmmiddag.

Volwassenen

Onze volwassen leden, iedereen van 15 jaar en ouder, kunnen ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur komen trainen. Twee uur dus, en daarom betalen zij dan ook tien euro voor de hele week. Ook aan de volwassen deelnemers wordt na afloop een certificaat uitgereikt.

Lesgevers

Lesgevers kunnen ’s middag van 14:00 t/m 16:00 uur extra les krijgen. Ook voor hen bedragen de kosten 10 euro voor de hele week, maar ze krijgen een korting van vijf euro op de avondtraining.

Meer informatie

Het CMK Zomerkamp 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie die we hebben ontvangen uit de provincie. We zijn ze daar dan ook heel dankbaar voor. Wil je meer informatie over het zomerkamp, neem dan contact op met Klaas Barends.