Skip to main content

HKD Examens

Bij onze jeugdlessen staat het belang van het kind voorop. Sportplezier en persoonlijke ontwikkeling zijn voor onze vereniging belangrijke pijlers. Die persoonlijke ontwikkeling is een missiepunt, een ontwerpprincipe. Alles wat we doen, leggen we eerst langs de meetlat van onze ontwerpprincipes.

Dat is in coronatijd ontzettend belangrijk gebleken, omdat veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen.

Persoonlijke ontwikkeling geven wij onder andere vorm door examens af te nemen. Het ritueel neemt daarbij een belangrijke plek in: de rust, de discipline, de uitslagen meedelen en per leerling een praatje houden zijn voor ons manieren om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren. Wij vinden dat de sfeer, de uitstraling van het examen, teniet wordt gedaan met een examen tijdens het huidige noodrooster.

Daarom hebben we als team besloten om de examens naar week 5 van 2022 te verplaatsen. We beseffen het risico van verlenging van de maatregelen, waardoor ons noodrooster misschien ook verlengd wordt. Tegelijk weegt dit risico niet op tegen de nadelen die leerlingen op dit moment zouden ondervinden van een examen tijdens een noodrooster.

Wij hopen op uw begrip en wij hopen op betere examenomstandigheden in week 5. Wij geloven ook dat er altijd een oplossing is. Dus als de situatie eind januari nog hetzelfde is zullen we alles op alles zetten om een zo getrouw mogelijk examen te organiseren.

Sportieve groet,
Het team van Chongmukwan.