Skip to main content

Bezoek in de herfstvakantie

Net als vorig jaar zal ook dit jaar meester Ko Sehwan (7de dan) in de herfstvakantie een bezoek brengen aan onze school. Hij komt dit jaar niet alleen, maar zal worden vergezeld door meester Yang Yong-seok (9de dan). Blokkeer je agenda dus voor 23 t/m 28 oktober, want het belooft een drukke week te worden.

meester Yang Yong-seok 9de dan
Meester Yang geeft les in de low spinning kick

Op 17 oktober zullen beide meesters aankomen op Schiphol. De eerste paar dagen van hun verblijf geven ze les in IJsselstein waar de herfstvakantie een week eerder is gepland. Tijdens de herfstvakantie krijgen alle leden weer de mogelijkheid om één of meerdere lessen te volgen. Op zaterdag 28 oktober organiseert onze vereniging een open seminar en op die dag zullen ook diverse examens worden afgenomen voor zwarte band en hoger.

Dan examens

Een flink aantal leden is klaar om examen te doen voor eerste, tweede, derde of zelfs vierde dan. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom dit bezoek is ingepland. Bij examens voor zwarte band dienen altijd meerdere meesters aanwezig te zijn.

Programma

Het precieze programma is nog niet bekend, maar zal in grote lijnen overeenkomen met hoe we het vorig jaar hebben georganiseerd. De precieze planning wordt in september bekend gemaakt.