Skip to main content

Master Jacob en master Lukas

Eigenlijk maken wij op Urk, en ook binnen de Nederlandse Hankimuye Federatie, helemaal geen gebruik van termen als ‘master’ of ‘grandmaster’. Maar het behalen van je vierde dan is toch echt wel een mijlpaal in de carriere van een vechtsporter. Het is de graad waarbij je geacht wordt geheel zelfstandig een school te kunnen runnen. Het examen is dan ook niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk wordt er veel van de kandidaten gevraagd. Het schrijven van een essay maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van het examen.

Lukas en Jacob draaien al heel wat jaren mee. Jacob begon met trainen bij Chongmukwan toen in 2004, Lukas sloot zich in 2009 bij onze vereniging aan. Samen kunnen de beide meesters dus terug kijken op al heel wat jaren ervaring.

Het examen werd afgenomen onderleiding van meester Yang Yong-seok (9e dan) die speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland was gekomen. Hij werd vergezeld door meester Ko Se-hwan (7e dan), hoofd-instructeur van de World Hankimuye Federation, die in de week voorafgaande aan het examen les had gegeven aan de examenkandidaten en natuurlijk ook aan de overige leden van onze vereniging.

Als vereniging zijn we natuurlijk hartstikke blij met resultaat. Het kader van onze vereniging groeit en de mogelijkheid om door te stromen van de lagere naar de hogere graden is meer dan ooit gewaarborgd.

David

Graag willen we hier ook nog vermelden dat ook David uit Emmeloord geslaagd is voor zijn vierde dan. David traint regelmatig mee op Urk en heeft hier dan ook zijn opleiding genoten. Momenteel studeert David aan de universiteit van Leiden. Hij doet daar Koreastudies, een studie waarbij je je verdiept in de Koreaanse taal, cultuur en geschiedenis.

Essays