Skip to main content

CMK 2030

Zoals al eerder is aangekondigd, gaat er binnen CMK het nodige veranderen. Er is in de afgelopen jaren ook binnen de World Hankimuye Federation veel veranderd en Chongmukwan speelt een voortrekkersrol in die veranderingen. Wat meteen in het oog springt is dat de groepen nog meer ingericht naar leeftijd. Binnen een leeftijdscategorie wordt een beknopt programma aangeboden. Dat is voor alle leerlingen binnen die groep hetzelfde. We kijken meer naar wat past bij de ontwikkeling van de leerling en minder naar welke technieken zijn nodig voor de volgende band. 

white belt yellow stripe
7-9 jaar
CMK Kids
 • Bewegen
 • Valbreken
 • Stoten
 • Trappen
green belt white stripe
10-12 jaar
CMK Youngsters
 • Nadruk op energie
 • Ontladen
 • Ontwikkelen
 • Grenzen verkennen
blue belt
13-15 jaar
CMK Juniors
 • Techniek
 • Doorzetten
 • Beheersing
 • Precisie 
black belt
16 +
CMK Seniors
 • Verdieping
 • Samenvoegen
 • Kennis
 • Voorbereiding

Examen reglement

Het examenreglement voor de verschillende groepen

  CMK Kids CMK Youngsters CMK Juniors CMK Seniors Red belt Black belt (1st dan)
CMK Rules CMK Etiquette          
  Count 1-10 Korean          
CMK Basics Circle steps Flow steps Harmony steps Shuffle 4-direction circle 8-direction circle
  Ready stance Slide 45 left Front skip v-steps    
  Slide forward Slide 45 right Rear skip      
  Slide back Side skip left        
  Knee walk Side skip right        
CMK Falls Back fall Tumbler Soft front fall Jumping back fall    
  Side fall Front and back roll Jumping slam front roll Jumping side fall    
  Front fall Slam front roll   Jumping front fall    
  Front roll Stand up from side fall position        
  Back roll Jumping front roll        
CMK Strikes CMK elbow series Lead hook Short uppercut Elbow strikes    
  Jab Rear hook Long uppercut      
  Cross Jeonhwan gwonbeop (1-3)        
    Rhythm changes   Circle steps vs. roundhouse kick Circle step vs. strikes (inside)
  Head block Parry (inside block) Elbow block   Circle steps vs. side kicks  
  Pull Helmet block Circle steps vs. strikes (outside)      
  Defensive slip (in- and outside) Offensive slip (in- and outside)      
      Weave      
CMK Kicks Heel high kick Instep kick Inside + Outside kick Shuffle kicks Low spinning heel kick Low spinning + stand spinning heel kick
  Inside kick Sweep kick Inside + Front side kick Low kick Jumping spinning heel kick  
  Outside kick Instep + side kicks (3) X-step side kick Defensive side kick    
  Push kick Instep + roundhouse kicks (3) X-step outside heel kick Front kick Instep + side kick (3, LR)  
  Back side kick Sweep + side kicks (3) X-step roundhouse kick   Instep + roundhouse kick (3, LR)  
  Front side kick Sweep + roundhouse kicks (3) Spinning heel kick      
  Roundhouse kick Outside heel kick Spinning back side kick      
    Slap kick Jumping front kick      
      Jumping roundhouse kick      
      Flying side kick      
    Elbow lock (LR – RR) S-lock (LR-RR) Wrist throw (LR-RR) Neck locks  
CMK Selfdefense   Arrest locks (LR – RR) High wrist lock(LR-RR) Outword wrist lock (LR) Variations on locks  
      Figure-4 lock(LR-RR)   Lock combinations  
    Leg locks Outward wrist lock (RR) Elbow lock (DLR 2LR)    
        S-lock (DLR 2LR)    
CMK Grappling Leg sweeps (LR) Hip throws Shrimp Single leg takedown Shoulder throws  
    Mount Turtle Double leg takedown    
    Hooks   Sprawl    
  Shoulder bridge        
  Side control        
  Closed guard        
CMK Hankimuye       Hosindobeop 1-6 (RR) Hosindobeop 7-12 (RR)  
        Hosindobeop 1-6 (Strike) Hosindobeop 7-12 (Strike)
          Cheongibeop 1-2 (Stance)
CMK Challenges Circle steps 100x Jab cross 1000x Shrimp 500x Circle steps 500x Circle steps 1000x
      Shoulder bridge 500x Front roll 100x  

Wat verandert er nog meer?

Niet alleen de verdeling van technieken gaat anders, we passen meer zaken aan.

Ander band-systeem?

De leerlingen beginnen in CMK Kids met een witte band. Elk half jaar worden ze getest op hun kennis, maar ook doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, lenigheid etc. Hoewel ze in drie jaar tijd dus een beperkt aantal technieken leren, wordt wel elk jaar examen afgelegd. De band blijft wit, maar krijgt een gekleurde streep over de lengte. 

CMK Youngsters krijgen ook half jaarlijks een examen. Bij kun gaat de band van geel/wit, naar geel, naar oranje/wit, naar oranje, naar groen/wit en tenslotte naar groen.

De CMK Juniors doen jaarlijks examen. Eerst voor blauw/wit, daarna voor blauw en tenslotte paars wit.

CMK Seniors doen ook jaarlijks examen, bij hun is de volgorde paar, rood en dan zwart (1ste dan). 

Welke banden kom er nu?

Als we uitgaan van iemand die op zijn zevende verjaardag begint, dan ziet het systeem van banden er als volgt uit:

CMK Kids

 1. 7 jaar: witte band
 2. 7,5 jaar: witte band, gele streep
 3. 8 jaar: witte band, oranje streep
 4. 8,5 jaar: witte band, groene streep
 5. 9 jaar: witte band, blauwe streep
 6. 9,5 jaar: witte band, paarse streep

CMK Youngsters

 • 10 jaar: geel band, witte streep
 • 10,5 jaar: gele band
 • 11 jaar: oranje band, witte streep
 • 11,5 jaar: oranje band
 • 12 jaar: groene band, witte streep
 • 12,5 jaar: groene band

CMK Juniors

 • 13 jaar: blauwe band witte streep
 • 14 jaar: blauwe band
 • 15 jaar: paarse band, witte streep

CMK Seniors

 • 16 jaar: paarse band
 • 17 jaar: rode band
 • 18 jaar: zwarte band (1ste dan)
Ook andere pakken?

Om het onderscheid tussen de verschillende groepen duidelijk te maken, krijg elke groep zijn eigen kleur broek. CMK Kids dragen een witte broek onder een wit jasje, CMK Youngsters krijgen een rode broek, Juniors een blauwe broek en CMK Seniors voor blauw een witte broek en na het behalen van hun blauwe band een zwarte broek. 

Wat als je op je elfde begint?

Stel, je begint bij CMK op je elfde, dan zit je dus nooit in CMK Kids. Je begint met een witte band en traint met de CMK Youngsters mee. Zodra je lesgever vindt dat jij de CMK Kids stof goed beheerst, dan wordt je gepromoveerd naar de geel/witte band. 

Let dus op: de stof van CMK Kids is dermate belangrijk dat deze ook bij de CMK Youngsters, Juniors en Seniors nog regelmatig getraind wordt. De programma’s borduren wel op elkaar voor. 

Iemand die dus na zijn 16e verjaardag begint, zal beginnen met een witte band en een witte broek. Leert eerst de techieken uit het CMK Kids programma, daarna de technieken uit het CMK Youngster programma, het CMK Junior programma en stroomt daarna in. We schatten in dat zo iemand over elke programma minstens een jaar doet en over het CMK Junior programma misschien wel twee jaar. 

Wat zijn CMK Challenges?

We proberen onze leerlingen regelmatig uit te dagen om hun grenzen op te zoeken. We dagen ze uit om sommige technieken vaak te herhalen. 

Het getal bij de challenges is een maximale uitdaging. Stel je geeft leerlingen de uitdaging om 100x op te drukken, maar ze mogen er ook voor kiezen om 90, 80, 70, enz keer op te drukken. We hopen dat leerlingen die denken ‘ik kan maar 10 keer opdrukken’, zichzelf gaan uitdagen om 20 keer op te drukken. 

Wat gaat niet gebeuren?

Hoewel er tijdens de lessen ook veel meer aandacht zal komen voor sparren en bijvoorbeeld grappling moet je niet verwachten dat wij een MMA school worden. Dat is niet onze stijl! 

Zelfverdediging betekent voor ons dat je je eigen lichaam zoveel mogelijk probeert te beschermen. Je plaatst jezelf dus niet moed willens in gevaarlijke situaties. 

Deëscaleren, afstand houden en afstand creëren zijn belangrijker dan machtsvertoon. 

Vanaf wanneer?

Alles staat nog open. Dit is een vroege versie van het nieuwe programma, als er goede suggesties komen kan er nog van alles veranderen. Daarvoor is dus wel de inbreng van alle lesgevers nodig. Ook wanneer het programma helemaal af is, zal het nog wel even duren. 

Eerst moeten de groepen aangepast worden, daarna moeten de leraren wennen aan het nieuwe systeem en we gaan kinderen natuurlijk niet degraderen in band-kleur, dus er moet gekeken worden naar hoe we die overgang zo vlekkeloos mogelijk kunnen laten verlopen.

Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Vraagt het lesgeversgroep op Whatsapp.